VOORWOORD


Groenbemesters

Groenbemesters zijn het afgelopen jaar goed gelukt, maar hebben ook last van de onkruidbestrijdingsmiddelen die in de voorafgaande teelt zijn gebruikt. Welke invloed hebben die middelen in de volggewassen? In dit nummer van GROND! niets over middelen, wel over organische stof en woelen.

ACHTERGROND


Woelen en woelers: wat mag je ervan verwachten?

REPORTAGE


Pieter van Leeuwen Boomkamp

ONDERZOEK


Frans computerprogramma

TECHNIEK


Agritechnica:
Wiedeggen populair