– ADVERTENTIE –

Groei groenbemesters
en onderwerken

Midden oktober hebben we verschillende percelen bezocht om de stand van de groenbemesters te bekijken. En we mogen het best zeggen: Ze staan er mooi bij! Het natte najaar heeft voor ruim voldoende water gezorgd. De percelen die al wat ontwikkeld waren gingen hier goed mee om.

Terugkijkend…

Zien we wel verschillen in de ontwikkeling van de groenbemesters. Zo geeft de TerraLife® Warm Season na een iets tragere beginontwikkeling nog een stevige bovengrondse groei. De Ethiopische mosterd en Sorghum kunnen als ze vroeg zijn gezaaid nog flink groeien. De TerraLife® SolaRigol TR daarentegen geeft een snelle beginontwikkeling maar groeit dan bovengronds minder door. De echte groei is onder de grond. Dit door soorten als de Tillage rammenas. De goede beworteling van de TerraLife® SolaRigol zorgt weer voor een goede structuur van de bodem. Zo heeft elk groenbemestermengsel zijn eigen specifieke ontwikkeling en groei.


Onderwerken groenbemesters bij NKG

De vroeg gezaaide groenbemestermengsels zijn nu een flink gewas geworden. Voor NKG lijkt het verwerken van de groenbemester hierdoor een flinke uitdaging. Want wat is dan de beste methode? Bij de TerraLife® mengsels zien we het liefst een groene of bruine brug over de winter. Des te meer groei er nog is, des te meer actief bodemleven. In het geval van een strenge winter vriezen de meeste componenten in de winter kapot. De achtergebleven wortels in de bodem zorgen voor een betere waterhuishouding in het voorjaar. Bij een milde winter kunnen bepaalde componenten overleven. Met name bladrammenas en Tillage rammenas kunnen overleven en in het voorjaar hergroeien. Bij Tillage rammenas kan je een lichte grondbewerking uitvoeren. Het meest effectief is dat het hart van de plant afgesneden wordt. Hierdoor sterft deze af en de wortel rot weg. Dit geeft extra zuurstof in de bodem die de bodem in het voorjaar sneller doet opwarmen. Andere soorten kunnen worden geklepeld in het voorjaar. (Ethiopische mosterd) Deze keert dan niet terug.


Belangrijk is dat bij klepelen, rollen of snijden de bladmassa gelijk wordt verdeeld over het perceel. De voedingsstoffen die dan vrijkomen worden zo ook gelijkmatig verdeeld. Dit jaar hebben we in de zomer een demo georganiseerd waarbij het onderwerken van de groenbemester aan de orde is gekomen. Een verslag van deze demo is te zien in de onderstaande video.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl