– ADVERTENTIE –

Regeneratieve landbouw

We zijn op bezoek bij Ajaan Hijmans die het bedrijf KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. heeft opgericht. Kairos richt zich op het ontwikkelen van regeneratieve landbouw.

Wat is regeneratieve landbouw?

Regeneratieve landbouw beweegt mee met de natuur. Doel van regeneratieve landbouw is dat de bodem koolstof opslaat, de biodiversiteit verbetert en de waterhuishouding verbetert. Het is niet de bedoeling om de kwaliteit van de bodem te behouden, maar juist te verbeteren. Regeneren dus. Hierdoor is de bodem minder stressgevoelig en beter bestand tegen veranderingen in het klimaat.

Waarom juist regeneratieve landbouw?

Na een studiereis naar Brazilië is Hijmans tot de overtuiging gekomen dat we met het huidige systeem van ploegen en bewerken van de bodem de grond steeds een klein beetje slechter achterlaten voor de volgende generatie. Er ontstaan structuurproblemen, verschraling en verlies van biodiversiteit. Op deze studiereis kwam hij erachter dat het heel goed mogelijk is om dit anders aan te pakken. De belangrijkste principes zijn: minder bodemverstoring, meer plant(bio)diversiteit door een uitgekiende vruchtwisseling en door gebruik van groenbemesters(mengsels), zoveel mogelijk levende wortels gedurende het hele jaar en de grond altijd bedekt houden. Planten voeden het bodemleven en het bodemleven voedt de planten.

Hoe pas je regeneratieve landbouw toe?

Een belangrijk onderdeel van regeneratieve landbouw is onder andere directzaai in de stoppel. Dus zonder kerende grondbewerking. Door directzaai toe te passen blijft de structuur in de bodem in stand. Er zullen geen storende lagen ontstaan. De afwatering en capillaire werking worden hierdoor niet verstoord.

KAIROS | Regenerative Agri & Food Systems B.V. heeft een zaaimachine aangeschaft die goed in staat is om in te zaaien in een stoppel en zelfs in een mulchlaag: de Easydrill Fertisem (3M).


De rol van groenbemestermengsels

Voor de bodem is het beter om deze gedurende het hele seizoen bedekt te houden. Dit betekent dat voor de winter altijd een groenbemester wordt ingezaaid. Hij maakt hierbij gebruik van de groenbemestermengsels van DSV zaden. Op een stoppel van zomergerst is TerraLife® SolaRigol TR ingezaaid. Deze kende een hele goede opkomst. Alle beschikbare componenten kiemden prima. Vlak na de kieming is nog behoorlijk neerslag gevallen. De verwachting is dat het groenbemestermengsel heel goed zal slagen en daarmee een meerwaarde voor de bodem oplevert.

Hiermee komt nog een bijkomend voordeel van NKG (Niet Kerende Grondbewerking) aan het licht. Er is een bewerking minder nodig wat tijd, diesel en dus geld bespaart.

Hijmans heeft een voorkeur voor mengsels als groenbemester. De verschillende planten leven complementair met elkaar. De diversiteit aan wortels en bladeren zorgen ook voor diversiteit van het bodemleven en verbetering van de structuur.

Naast directzaai van groenbemester verwacht Hijmans dat ook directzaai van klaver in blijvend grasland goed mogelijk is. Samen met loonbedrijf Antuma te Dedemsvaart is hij de Easydrill Fertisem verder aan het testen. In één werkgang is het mogelijk om verschillende zaaidieptes toe te passen zodat het mogelijk is om verschillende componenten in één keer te zaaien.

Regeneratieve landbouw is een landbouwsysteem met grote invloed op de bedrijfsvoering. Er is andere mechanisatie nodig en de rol van groenbemesters wordt belangrijker om de kwaliteit van de bodem te verbeteren.

Kairos wil door praktijkervaring en het bundelen van kennis een rol gaan spelen in de advisering omtrent directzaai in de stoppel of mulchzaai, (door)zaai grasland en bloemrijke akkerranden met NKG. Een gezonde bodem is de basis van ons voedselsysteem. Door het delen van kennis werkt Kairos daar aan. Dit ook in samenwerking met DSV zaden.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl