VOORWOORD


Hoe diverser, hoe beter

Het onderzoek naar de verschillende gewassoorten in een groenbemestermengsel gaat door. Want hoe diverser het mengsel is, hoe beter dat is voor de bodem. In dit nummer van GROND! handvatten hoe je groenbemester het best kunt telen.

ONDERZOEK


Koolstof opslaan? Dat is geen doel op zich.

REPORTAGE


Gaveshi Reus, vollegrondsgroente-teler in Groeningen

ACHTERGROND


Van groenbemester naar hoofdgewas

TECHNIEK


Cultivator
met isobus