– ADVERTENTIE –

Minimale grondbewerking met behoud van een optimaal bodemleven

Om de bodem in een goede conditie te houden en een optimale oogst te realiseren is het belangrijk de bodem vitaal te houden. Vitaal betekent het opheffen van verdichting, het op de juiste manier bewerken van de bodem en regelmatig organische stof aanvoeren.

Opheffen verdichting

Bodemverdichting belemmert de groei van gewassen, doordat de wortelontwikkeling belemmerd is en het wateropnemend vermogen van de bodem lager is. Zodra er sprake is van bodemverdichting moet deze, als de bodemomstandigheden het toelaten, opgeheven worden. Door de bodem te woelen heft u bodemverdichting op.

Bij het opheffen van verdichting is het belangrijk de grond los te trekken of open te breken op plaatsen waar dat nodig is. De vitaliteit van de bodem blijft zo behouden. Verder zorgt dit voor:


  • Goede draagkracht van de bodem
  • Goed waterbergend vermogen
  • Goede capillaire werking
  • Losse grond: voor een goede doorworteling van de bodem
  • Zuurstof in de bodemWoelen met beleid

Voor het opheffen van bodemverdichting is de Evers Holsteiner voorzetwoeler de perfecte machine. Door de bodem te bewerken met deze woeler op plaatsen waar dat nodig is, blijft de bodemstructuur zoveel mogelijk intact. Voordelen van de Evers Holsteiner voorzetwoeler zijn:


  • Minimale grondbewerking
  • Geen mengende werking
  • Twee bewerkingen in één werkgang

Horizontale grondstroom

Verticale grondstroom


Horizontale- en verticale grondstroom

voorkomt vermenging van de grondlagen.

Samenvattend: met de Evers voorzetwoeler heft u bodemverdichting op en realiseert u een verbeterde water- en luchthuishouding in uw bodem. Planten kunnen daardoor gemakkelijker wortelen en de beschikbare voedingsstoffen beter opnemen.

Groenbemester verbetert kwaliteit van de bodem

Om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden is het tevens van belang om regelmatig organische stof aan te voeren. Groenbemesters leveren veel organische stof, stikstof en andere voedingsstoffen en dragen daarmee in belangrijke mate bij aan de bodemkwaliteit. Daarnaast zorgen groenbemesters voor het vasthouden van stikstof en beperken ze de uitspoeling van nitraat.


Een goede groenbemester zorgt in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daardoor zijn bewerkingen in het voorjaar eerder uit te voeren.

Bewerken in inwerken van groenbemesters

Evers biedt diverse oplossingen voor het bewerken en inwerken van groenbemesters. De Evers Vario-Dics schijveneggen zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing.

Optimale instelling door traploze hoekverstelling van de schijven

De unieke Vario-disc schijveneggen zijn optimaal in te stellen voor de gewenste werkzaamheden onder de gewenste rijsnelheid. Elke schijf is individueel opgehangen en de hoek van de schijven is per rij schijven traploos in te stellen. Door de eerste rij schijven meer snijdend te zetten (onder een kleinere hoek) treedt een meer snijdende bewerking van de groenbemester op. Door de volgende rijen telkens meer mengend te zetten, neemt de intensiteit van de grondbewerking naar achteren in de machine toe.


Zo levert de machine de meest optimale bewerking onder alle omstandigheden: diepe of ondiepe bewerking, veel of weinig gewasresten, droge of vochtige grond en zware of lichte bodem.


De Vario-disc is verkrijgbaar met diverse maten schijven voor verschillende toepassingen. Extra framehoogte (bodemvrijheid) en het gebruik van grotere schijven maakt een diepere bewerking mogelijk en is ideaal voor het snijden van hoge of veel gewasresten.

Snijdende werking | Mengende werking

Geschikt voor alle grondsoorten

De Vario-Disc schijveneg is geschikt voor alle grondsoorten en functioneert goed onder moeilijke omstandigheden. De Vario-Disc snijdt de groenbemesters in één werkgang af en bewerkt de groenbemester en de bodem over de volledige werkbreedte. Hierdoor verteren de gewasresten sneller en vormt de groenbemester eerder een voedingsrijke humuslaag op de akker.


Nauwkeurige diepteregeling

De schijveneggen zijn uit te rusten met verschillende typen rollen. Deze zorgen voor de gewenste diepteregeling, aandrukking en verkruimeling van de grond.

“Een gezonde bodem is de basis voor een geslaagde teelt!”

Meer informatie over de Evers grondbewerking www.eversagro.nl