– ADVERTENTIE –

Het teeltseizoen begint met een groenbemester!

Veel akkerbouwers zien de groenbemester als een afsluiting van het teeltseizoen. Boeren die NKG of conserverende landbouw toepassen weten dat het teeltseizoen juist begint met de keuze van het groenbemestermengsel.

1. De impact van de groenbemester op het zaaibed.

Bij fijnzadigen zoals uien of peen is een ander zaaibed gewenst dan bij de teelt van aardappelen. Sommige soorten kunnen nog lang blijven staan en verteren wat lastiger. Voor sommige teelten is dat juist wel gewenst, maar voor andere teelten is dat helemaal niet erg.


3. De impact van de groenbemester op de nutriëntenvoorziening.

De groenbemester heeft invloed op de aanwezigheid van voedingsstoffen. Dit kan op meerdere manieren. Zo binden vlinderbloemigen stikstof uit de lucht. Maar andere soorten in de mengsel nemen juist stikstof op uit de bodem en voorkomen zo uitspoeling. Weer andere soorten maken fosfaat vrij uit de bodem waardoor deze ook beschikbaar komt voor het hoofdgewas. Daarnaast zijn er ook verschillen in de C/N-verhouding tussen de verschillende groenbemesters. Japanse haver bijvoorbeeld kent een hoge C/N-verhouding. Andere soorten breken juist sneller af waarbij de voeding eerder beschikbaar komt voor de plant.


2. De impact van de groenbemester op het bodemleven.

Elke plant maakt exudaten aan in de wortels. Dit doet de plant om bodemleven aan te trekken, voedingsstoffen opneembaar te maken voor de plant en om ziektes en plagen te kunnen weerstaan. Iedere plant maakt zijn eigen stoffen. Bij het gebruik van een groenbemestermengsel zorgt dit voor veel diversiteit in de bodem. Het stimuleert regenwormen, nuttige bacteriën en schimmels en trekt mycorrhizae aan.


4. De impact van de groenbemester op de bodemstructuur.

In een groenbemestermengsel zitten verschillende plantensoorten die ieder op hun eigen manier wortelen. Zo maakt vlas bijvoorbeeld een penworteltje recht naar beneden en kan hierdoor makkelijker door een verdichte laag groeien. (deze is goed terug te vinden in spuitsporen) Ander soorten wortelen oppervlakkig en hebben een sterk wortelgestel in de bovenste 20 cm. Bladrammenas maakt een penwortel met daaronder een diep netwerk van haarwortels. Goede beworteling van een groenbemester heeft een positieve invloed op zowel de afvoer van water als de opname van water uit diepere lagen door capillaire werking.

Bij NKG is het effect van de groenbemester op de bodemstructuur groot. Op het moment van afsterven blijven de wortels achter en geven deze ruimte voor beworteling van het volggewas. Er is een betere verkruimeling en verminderde slempgevoeligheid.

Uiteraard zijn er nog meer afwegingen c.q. hoofddoelen om tot een definitieve keuze voor een groenbemester te komen. Om de teler te helpen bij zijn/haar keuze heeft DSV zaden het Groenbemesterkompas ontwikkeld. Dit is een gratis digitale tool die u met toegespitste vragen door een keuzeschema loodst. Doe er uw voordeel mee! Of zoek contact met een specialist van DSV.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl