– ADVERTENTIE –

Gewasresten?

Snel en effectief groenbemester en stoppels bewerken met de Evers schijveneg en messenrol

Voor het in standhouden van de bodemvruchtbaarheid is een regelmatige aanvoer van organische stof belangrijk. Groenbemesters leveren veel organische stof, stikstof en andere voedingsstoffen. Groenbemesters dragen daarmee in belangrijke mate bij aan de bodemkwaliteit. Daarnaast zorgen groenbemesters voor het vasthouden van stikstof en beperken daarmee de uitspoeling van nitraat.

Het goed verkleinen en (eventueel) inwerken van groenbemesters is belangrijk om de groenbemester sneller te laten verteren. De organische stof uit de groenbemester verbetert zo de bodemvruchtbaarheid. Daarbij verbetert de doorlaatbaarheid van de bodem, ademt de bodem beter, waardoor zuurstof in de bodem en het vermogen van de bodem om vocht vast te houden toenemen.

Een goede groenbemester zorgt in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daardoor zijn de bewerkingen in het voorjaar eerder uit te voeren. Bij vroege teelten is het belangrijk om de groenbemester voor de winter te bewerken.

Evers biedt diverse oplossingen voor het bewerken en inwerken van groenbemesters. De Vario-Disc schijveneggen, eventueel in combinatie met de Evers messenrol, zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing.

Evers messenrol

Voor een agressieve bewerking is de Evers messenrol, met een dubbele messenrol, de perfecte rol om in te zetten. In vergelijking met andere machines is het rollen van groenbemester een snelle manier om groenbemester te bewerken. Deze rol zorgt ervoor dat gewasresten nog meer verkleind worden. Onder een aantal omstandigheden heeft het voordelen om deze dubbele messenrol in te zetten, bijvoorbeeld:

 • Als er geen vorst is
 • Op o.a. gele mosterd en bladramanas. Op deze gewassen is zelfs alleen een agressieve rol niet voldoende. Hier is een combinatie van schijveneg en messenrol de beste optie omdat deze combinatie de groenbemester nog meer verkleint.

Verdere voordelen van het inzetten van de Evers messenrol zijn:

 • Voorkomt bloei en zaadvorming van de groenbemester
 • Heft de isolerende werking bij grote hoeveelheden groenbemester/organisch materiaal op waardoor de grond in het voorjaar eerder kan opwarmen
 • Voorkomt verstopping bij ploegen omdat de gewasresten versneden worden
 • Snijdt alleen in de oppervlakte; hierdoor ontstaat zo min mogelijk losse grond wat zorgt voor meer grip bij een vervolgbewerking
 • Minder brandstofverbruik

Optimale instelling door traploze hoekverstelling van de schijven

De unieke Vario-disc schijveneggen zijn optimaal in te stellen voor de gewenste werkzaamheden onder de gewenste rijsnelheid. Alle rijen schijven zijn afzonderlijk in te stellen zodat ze optimaal op elkaar en de bewerking afgestemd zijn. Elke schijf is individueel opgehangen en de hoek van de schijven is traploos per rij te verstellen voor een maximale bewerking onder alle omstandigheden: diepe of ondiepe bewerking, veel of weinig gewasresten, droge of vochtige grond en zware of lichte bodem.


Door de schijven te verstellen wordt de mengende werking meer of minder intensief

Geschikt voor alle grondsoorten

De Vario-Disc schijveneg is geschikt voor alle grondsoorten en functioneert goed onder moeilijke omstandigheden. De Vario-Disc snijdt de groenbemesters in één werkgang af en kan deze over de volledige werkbreedte bewerken. De gewasresten verteren hierdoor sneller en vormen eerder een voedingsrijke humuslaag op de akker.

De Vario-Disc met vier rijen schijven is bij uitstek geschikt voor grond met veel gewasresten. Door de grotere schijfafstand is er meer doorlaat en werkt u gegarandeerd verstoppingsvrij.


Vario-disc:

 • 2 rijen schijven
 • 24 schijven – 3 meter werkbreedte
 • Schijfafstand 25 cm.

Vario-disc:

 • 4 rijen schijven
 • 28 schijven – 3 meter werkbreedte
 • Schijfafstand 42,5 cm.

Als het voor de grond noodzakelijk is om ook diepere, niet-kerende grondbewerking te doen, dan is de Vario-Disc met een voorzetcultivator te combineren. Hiermee zijn twee bewerkingen in één werkgang uit te voeren.

Meer informatie over Evers oplossingen: www.eversagro.nl