Colofon

Uitgever

GROND! is een uitgave van:

Agri­Media Wageningen, 

Dr. W. Dreeslaan 1E, 6721 ND Bennekom

(+31)  (0)317 46 56 70,  mail@agrimedia.nl

Directie

Jean-Paul Reparon

Redactie Gertjan Zevenbergen, Sander Bernaerts E-mail: gzevenbergen@agrimedia.nl

Vormgeving Annica de Lange

Advertenties Mirjam Berends, tel. +31 (0)317 46 56 81,

Maurits Teunissen van Manen,

tel. +31 (0)317 46 56 88,

advertentie@agrimedia.nl Verschijningsfrequentie 4 keer per jaar

Initiatiefnemers BETERE BODEM

Partners BETERE BODEM