TECHNIEK


Nieuwe machines

Akkerbouwers die hun grond niet meer willen keren, hebben andere machines nodig. Een greep uit de noviteiten die de afgelopen maanden werden geïntroduceerd.

Horsch bouwt gedragen zaaimachine

De Duitse machinebouwer Horsch heeft een gedragen zaaimachine gebouwd: de Taro HD. Een gedragen machine is op kleinere ongelijkvormige percelen wendbaarder dan een getrokken machine, aldus de fabrikant.

De Horsch Taro HD is een zes meter brede machine met een bandenpakker die voor transport in twee delen wordt opgeklapt. De machine is uitgerust met de PowerDisc-kouters met een dubbele schijfkouter, die de fabrikant ook op getrokken zaaimachines monteert. Met de machine zijn rijafstanden mogelijk van 12,5, 15 en 25 cm.

Om te komen tot een betere gewichtsverdeling is de zaadtank verhuisd naar de voorkant van de trekker. Horsch levert de Partner-fronttank in twee groottes: één van 1.600 liter of één van 2.200 liter. De Taro HD krijgt dit najaar gezelschap van de Taro SL. Deze machine heeft een stalen zogeheten RollFlex-pakker in plaats van een bandenpakker.

Zürn snijdt toppen uit het onkruid

De Duitse fabrikant Zürn heeft de onkruidbestrijdingsmachine Top Cut Collect ontwikkeld. De machine maait de toppen uit het onkruid dat boven het gewas uitgroeit en voert het materiaal af naar een bunker. Zürn heeft de machine samen ontwikkeld met de Franse akkerbouwer en technicus Romain Bouillé. Inmiddels heeft Zürn de productie en verkoop op zich genomen.

De Top Cut Collect heeft wel wat weg van de Zweedse CombCut. Beide machines hebben een soort haspel die al het materiaal dat boven het cultuurgewas uitsteekt voor de messen brengt. Er zijn echter twee grote verschillen. Ten eerste ‘kamt’ de CombCut de bloemen en zaaddozen uit het gewas met vaste messen, terwijl de Top Cut Collect is uitgerust met een dubbele messenbalk. Een ander verschil is dat de Top Cut Collect het afgemaaide materiaal via dwarsbanden afvoert naar een kiepbunker midden op de machine. Het materiaal dat de Zweedse CombCut afmaait, valt in het gewas.

Zonder bewerking zou 40 procent van de onkruidzaden op de grond terechtkomen voor het cultuurgewas is geoogst, aldus Zürn. Met de Top Cut Collect kun je het zaad verzamelen voordat het op de grond terechtkomt. Zürn verwacht dat de Top Cut Collect vooral van nut kan zijn bij het terugdringen van herbicidenresistente onkruidsoorten. De Top Cut Collect is een getrokken machine met een werkbreedte van 18 meter. Voor transport over de weg worden de dwarsbanden, inclusief de messenbalken aan de zijkant van de machine opgeklapt.

Evers komt met maisbemesterschoffel

Machinefabrikant Evers heeft een combinatiemachine ontwikkeld waarmee je de mais in één werkgang kunt bemesten en schoffelen. De mest wordt zowel links als rechts van de rijen gebracht. De uitlopen zijn voor de roterende schoffel gemonteerd. De schoffel mengt de bovenste 5 tot 10 cm van de grond met de mest en brengt dat vervolgens naar de plant toe. Dit moet verbranding van de mais voorkomen.

De machine is ontwikkeld op verzoek van loonwerkers, die mais in een nagift willen bemesten met drijfmest. De combi schoffel-bemester is optioneel leverbaar met een zaaimachine voor het onderzaaien van een groenbemester.

Kvick-Finn slaat onkruid uit de grond

De Kvick-Finn snijdt onkruid met ganzenvoeten ondiep los. Om te voorkomen dat het snel weer aangroeit, pakt een rotor vervolgens het onkruid op en geeft het oplawaai zodat de grond uit de wortels wordt geschud. Met een hydraulische cilinder kun je de rotor op de kopakker afzonderlijk van de cultivator heffen.

De machine is leverbaar in werkbreedtes van 2,75 tot 6,20 meter. Er zijn drie modellen. De Kvick-Finn Rotor heeft een eenbalkscultivator met een rotor. De Kvick-FinnPremium heeft een driebalkscultivator en een rotor. De Bio heeft dezelfde bouw als de Premium, maar is minder luxe uitgevoerd.

In plaats van ganzenvoeten kun je de Kvick-Finn ook uitrusten met platte schoffelmessen. Die werken heel oppervlakkig en mengen de grond minder intensief dan de ganzenvoeten. Daardoor droogt de grond minder snel uit.