– ADVERTENTIE –

Evers – voor een betere bodem

Het behoud van een goede, gezonde bodem wordt steeds belangrijker. Klimaatinvloeden, het berijden van de grond met zware machines, bemestingsnormen zijn allemaal factoren die invloed hebben op de kwaliteit van de bodem.

Om de bodem in optimale conditie te houden, is het essentieel de bodem op de juiste manier te bewerken. Evers heeft meer dan 60 jaar ervaring in grondbewerking. De Evers-machines zijn gebaseerd op eigen ontwikkelingen, vele jaren gebruikerservaring, veldtesten en contacten met kennisinstituten. In samenwerking met de klant ontwikkelen en bouwen wij machines op wens van de klant. Wij hechten daarbij veel waarde aan functionaliteit en praktisch gebruiksgemak.

Evers biedt oplossingen op de volgende gebieden:

• Grondbewerking

Voor een optimale bodemstructuur is het van groot belang de juiste grondbewerking, passend bij de omstandigheden van de bodem uit te voeren. Deze kan bestaan uit diepe grondbewerking of oppervlakkige zaaibedbereiding, minimale of niet-kerende grondbewerking. Door een machine te gebruiken die precies is afgestemd op de te verhelpen problemen worden de water- en luchthuishouding verbeterd. Tevens wordt schadelijke bodemvochtigheid tot een minimum beperkt. Planten kunnen daardoor gemakkelijker wortelen en de beschikbare voedingsstoffen beter opnemen.

• Graslandonderhoud

Voor het behoud van een fitte graszode is woelen, beluchten en grasland verjongen essentieel. Het heft bodemverdichting op, de waterdoorlaatbaarheid van de bodem wordt beter zodat planten beter kunnen wortelen en voedingsstoffen opnemen. Dit leidt tot een hogere opbrengst van betere kwaliteit.

• Bouwlandbemesting

Wat de optimale bemestingstechniek is, hangt af van de bodemgesteldheid, de trekker en de aard en samenstelling van de mest. Op basis van deze factoren kiest u een professionele, betrouwbare en functionele machine. Evers biedt verschillende mogelijkheden op het gebied van bemestingstechniek Evers-machines zijn robuust, duurzaam en vragen relatief weinig vermogen, wat brandstof bespaart. De machines voldoen aan de RDW-eisen. Verkoop vindt plaats via het eigen dealernetwerk.

Meer informatie over Evers oplossingen: www.eversagro.nl