– ADVERTENTIE –

Groei groenbemesters en Niet Kerende Grondbewerking

DSV zaden is een veredelingsbedrijf dat onder andere TerraLife® groenbemestermengsels ontwikkeld. Boeren die NKG toepassen op hun bedrijf maken vaak al gebruik van groenbemestermengsels. Door klimaatverandering (minder vorst) en de behoefte om minder herbicides te gebruiken wordt de keuze van het juiste mengsel belangrijker.

Om te helpen bij de keuze van de juiste groenbemester heeft DSV een Groenbemesterkompas ontwikkeld waar in een paar klikken een passend TerraLife® mengsel naar voren komt. Bij NKG is TerraLife Betamaxx TR vaak een goede keuze omdat deze makkelijk slijt in de winter. Andere mengsels kunnen ook maar vergen een bewerking in de winter. Het kompas is ontwikkeld door internationaal onderzoek te combineren met lokale praktijkervaring.

Welke factoren bepalen de groenbemesterkeuze?

  • In de keuze van een goede geschikte groenbemester spelen heel veel factoren een rol.
  • Hoe vroeg kan ik de groenbemesters zaaien?
  • Heb ik een probleem met aaltjes of schimmels?
  • Wat is mijn volgende hoofdgewas?
  • Wat is het doel van mijn groenbemester? (OS opbouw, stimuleren van bodemleven, bodemverbetering, nutriëntenbenutting)

Bij NKG komen extra aspecten naar voren. We willen immers ook een optimaal zaaibed, geen zaadopslag en voedingsstoffen die op het juiste moment beschikbaar zijn voor het hoofdgewas.

DSV kan dit per component bekijken. De Terralife® groenbemestermengsels zijn rijke mengsels met minimaal 5 verschillende componenten. Deze versterken elkaar tijdens de groei en bieden allerlei verschillende voordelen.

Vlinderbloemigen

Klavers, wikken, erwten, maar ook lupine en serradella behoren tot deze groep. Klavers kunnen enorm diep wortelen en zijn daardoor sterk en bodemverbeterend. De meeste van deze soorten zijn niet winterhard. Ze vangen wel stikstof op en sterven in de winter af, ook zonder vorst. De stikstof uit de vlinderbloemigen helpt ook mee aan de vertering van andere componenten in de groenbemestermengsels. Zeer geschikt dus voor NKG. Wel zijn er ook winterharde klavers en wikken, deze worden selectief toegepast.

Niger

Ook een soort die in veel TerraLife® groenbemestermengsels voorkomt. Niger is een Afrikaans type plant dat bovenin wortelt. Het is een droogtekiemer die prima in de zomer gezaaid kan worden. Niger kan onder warme omstandigheden snel groeien en heeft een onkruidonderdrukkend effect. Het kan helemaal niet tegen koude en zal in het najaar achteruit gaan. In de winter zal de plant verder verteren.

Vlas

Vlas is ook een droogtekiemer. Vlas is een klein plantje dat weinig organische stof zal produceren. Wel is het in staat om fosfaat uit de bodem op te nemen en is het een hele goede bodemverbeteraar. Het stevige penworteltje dringt makkelijk de bodem in en kan zich ontwikkelen in verdichte lagen. Bij het zaaien van een mengsel vind je vlas vaak dominant terug in spuitsporen.

Deder

Deder lijkt op vlas. In het Engels wordt het ook False flax genoemd. Deder heeft een heel laag duizendkorrelgewicht. Goede eigenschap van deder is de snelle kieming en snelle bodembedekking waardoor onkruiden worden onderdrukt. Deder slijt ook na een zachte winter.

Japanse haver

Japanse haver is een veelgebruikte groenbemester. Deze levert veel organische stof en is geen waardplant voor Pratylenchus penetrans. Deze heeft een goed beworteling en is daarmee ook goed voor de bodem. Vroeg gezaaid rijpt deze ook nog af in de winter. De kans op opslag is klein. De zaden komen in de winter niet tot wasdom en leveren daarmee vaak geen problemen op. Japanse haver heeft wel tot 2 graden vorst nodig om af te sterven. Dit jaar kwam Japanse haver groen uit de winter. Vroeg bewerken in het voorjaar is dan het beste. Dan heeft de Japanse haver de tijd om te verteren zodat de voedingstoffen nog beschikbaar komen voor het hoofdgewas. Toevoegen van vlinderbloemigen in een mengsel met Japanse haver versnelt de vertering.

Facelia

Facelia is een populaire groenbemester die makkelijk te bewerken is. Deze levert veel organische stof en is goed voor de biodiversiteit bovengronds. Ook onder koude omstandigheden gaat facelia prima. Facelia is geschikt voor zowel zand- als kleigronden. Na het klepelen is facelia nagenoeg verdwenen en past daarom prima bij NKG.

TerraLife® mengsels

DSV zaden heeft een portfolio van TerraLife® mengsels, ook voor Eco telers. Door onderzoek en veredeling komt DSV tot deze mengsels die zorgen voor optimale toepassing. Er worden rassen gebruikt die specifiek geschikt zijn in mengsels doordat ze meegroeien met de andere soorten. Hiervoor wordt veel onderzoek gedaan middels een onafhankelijk 9-jarig onderzoeksprogramma Catchy en het uitgebreide veredelingsprogramma van DSV zelf. Deze onderzoeken worden in verschillende delen van Europa uitgevoerd.

Conclusie

Groenbemestermengsels passen heel goed bij NKG. De diversiteit van beworteling zorgt voor een verbeterde structuur in de bodem waar het volggewas van kan profiteren. Wel is belangrijk om heel bewust het juiste mengsel te kiezen. DSV zaden heeft op zijn website een handig keuzekompas waarmee je de juiste groenbemestermengsel op het juiste moment kiest. Voor een uitgebreid advies is het altijd mogelijk om een adviseur te vragen naar de mogelijkheden.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl