– ADVERTENTIE –

Groenbemester verbetert kwaliteit van de bodem

Voor het in standhouden van de bodemvruchtbaarheid is een regelmatige aanvoer van organische stof belangrijk. Groenbemesters leveren veel organische stof, stikstof en andere voedingsstoffen. Groenbemesters dragen daarmee in belangrijke mate bij aan de bodemkwaliteit. Daarnaast zorgen groenbemesters voor het vasthouden van stikstof en beperken daarmee de uitspoeling van nitraat.

Het goed verkleinen en (eventueel) inwerken van groenbemesters is belangrijk om de groenbemester sneller te laten verteren. De organische stof uit de groenbemester verbetert zo de bodemvruchtbaarheid. Daarbij verbetert de doorlaatbaarheid van de bodem, ademt de bodem beter, waardoor zuurstof in de bodem en het vermogen van de bodem om vocht vast te houden toenemen.


Een goede groenbemester zorgt in combinatie met niet kerende grondbewerking voor het in stand houden en verbeteren van de bodemstructuur. Daardoor zijn de bewerkingen in het voorjaar eerder uit te voeren.


Evers biedt diverse oplossingen voor het bewerken en inwerken van groenbemesters. De Vario-Disc schijveneggen zijn bij uitstek geschikt voor deze toepassing.


Optimale instelling door traploze hoekverstelling van de schijven

De unieke Vario-disc schijveneggen zijn optimaal in te stellen voor de gewenste werkzaamheden onder de gewenste rijsnelheid. Alle rijen schijven zijn afzonderlijk in te stellen zodat ze optimaal op elkaar en de bewerking afgestemd zijn.

Elke schijf is individueel opgehangen en de hoek van de schijven is traploos per rij te verstellen voor een maximale bewerking onder alle omstandigheden: diepe of ondiepe bewerking, veel of weinig gewasresten, droge of vochtige grond en zware of lichte bodem.


Diverse toepassingen

  • Door de schijven in hoek te verstellen, kun je een oppervlakkige snijdende werking creëren waardoor er een dicht bed van groenbemester ontstaat
  • Door de schijven in een andere hoek te plaatsen kun je een agressievere werking bewerkstelligen en de groenbemester in één werkgang snijden en onderwerken
  • Door de unieke schijfverstelling is het ook mogelijk om de schijveneg in de front hef te gebruiken waardoor het mogelijk is om werkgangen te combineren.

De Vario-disc is verkrijgbaar met diverse maten schijven voor verschillende toepassingen. Extra framehoogte (bodemvrijheid) en het gebruik van grotere schijven maakt een diepere bewerking mogelijk en is ideaal voor het snijden van hoge of veel gewasresten.

Door de schijven te verstellen wordt de mengende werking meer of minder intensief


Geschikt voor alle grondsoorten

De Vario-Disc schijveneg is geschikt voor alle grondsoorten en functioneert goed onder moeilijke omstandigheden. De Vario-Disc snijdt de groenbemesters in één werkgang af en kan deze over de volledige werkbreedte bewerken. De gewasresten verteren hierdoor sneller en vormen eerder een voedingsrijke humuslaag op de akker.


De Vario-Disc met vier rijen schijven is bij uitstek geschikt voor grond met veel gewasresten. Door de grotere schijfafstand is er meer doorlaat en werkt u gegarandeerd verstoppingsvrij.

Vario-disc:

  • 2 rijen schijven
  • 24 schijven – 3 meter werkbreedte
  • Schijfafstand 25 cm.

Vario-disc:

  • 4 rijen schijven
  • 28 schijven – 3 meter werkbreedte
  • Schijfafstand 42,5 cm.

Als het voor de grond noodzakelijk is om ook diepere, niet-kerende grondbewerking te doen, dan is de Vario-Disc met een voorzetcultivator te combineren. Hiermee zijn twee bewerkingen in één werkgang uit te voeren.


Nauwkeurige diepteregeling

De schijveneggen zijn uit te rusten met verschillende typen rollen. Deze zorgen voor de gewenste diepteregeling, aandrukking en verkruimeling van de grond.


Meer informatie over Evers oplossingen: www.eversagro.nl