– ADVERTENTIE –

Gezonde bodem, gezonde planten
Studiedag Betere Bode
m

Op 7 februari vond de Studiedag Betere Bodem plaats in de Meeuwenhoeve in Lelystad. De bijeenkomst was helemaal volgeboekt. Er waren meerdere sprekers die onderwerpen bespraken gerelateerd aan Niet Kerende Grondbewerking.

Zo ook Christoph Felgentreu van DSV zaden Duitsland. Christoph is 10 jaar geleden vanuit DSV Duitsland begonnen met het TerraLife concept met soortenrijke groenbemester mengsels. Hierbij een korte impressie van zijn presentatie.


Groenbemestermengsels belangrijk, zeker bij NKG

Met nieuwe technieken neemt onze kennis van de bodem toe. Toch hebben we het functioneren van het bodem- ecosysteem nog lang niet ontrafeld. Het belang van groenbemesters wordt echter steeds duidelijker. Het gebruik van groenbemesters dient om de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en het humusgehalte te verhogen. De voordelen hiervan zijn: hogere diversiteit in beworteling, blijvende bodembedekking, betere waterhuishouding, minder grondbewerking nodig, betere balans van meststoffen, minder ziekten en plagen en maximalisering van de microbiologie. Al deze voordelen hangen samen.


Te hoge bodemtemperatuur remt vochthoudend vermogen

Bij een gezonde bodem zijn de planten weerbaarder en is

er minder sprake van aantasting van schadelijke insecten.

Er is een beter optimum in aanbod van voedingsstoffen en een grotere worteldiepte. Een goede bodemstructuur geeft ruimte aan wortels om goed te kunnen groeien. Ook de temperatuur speelt hierin een rol.

De optimale bodemtemperatuur voor groei ligt rond de 20 graden Celsius. Een hoge bodemtemperatuur kan ertoe leiden dat de bodem van hydrofiel (wateraantrekkend) verandert naar hydrofoob (waterafstotend). Hoe hoger de temperatuur des te sterker is het verdrogend effect. De hete zomer van 2018 was daar een goed voorbeeld van. Hierin spelen zichzelf versterkende factoren een rol. Door de droogte is er minder vegetatie en minder worteluitscheidingen. Hierdoor is er minder opbouw van huminezuren en wordt minder vocht en voedingsstoffen vastgehouden.

Soortenrijke groenbemestermengsels, zoals TerraLife, kunnen hierbij helpen. Naast bedekking tegen instraling bevorderen ze diversiteit, gaan efficiënter om met voedingsstoffen, verbeteren de waterhuishouding en zorgen voor opbouw van functionele huminezuren. De bodem wordt minder gevoelig voor weerextremen.

Soortenrijke groenbemesters verbeteren de waterhuishouding.


Rhizosfeer is microbiële hotspot

In de Rhizosfeer, vlak om de wortels van de plant gebeurt het meest. Koolhydraten en aminozuren worden opgenomen. Suikers worden afgescheiden. Ook CO2 wordt hier uitgestoten. Het bodemleven is in deze omgeving het meest actief. Het is een hotspot van microbieel leven. Tot het 100-voudige ten opzichte van de rest van de bodem. Er komen actinomyceten, schimmels, bacteriën en eencelligen voor. Die leven soms ook in symbiose met de plant zoals bij mycorrhiza schimmels.


Deze Rhizosfeer is heel plant- en soortspecifiek. De rhizosfeer rond een faceliawortel is anders dan rond bijvoorbeeld zomerwikken. De soorten die in een mengsel zitten hebben zo invloed op het bodemleven.

TerraLife mengsels hebben compenserend vermogen

Een goed mengsel past zich aan naar de (weers) omstandigheden. Maar alle soorten moeten terug te vinden zijn in het plantenbestand want ze hebben allemaal een functie. Als het heel nat is of heel droog heeft zeker effect. Van belang is dat de variatie dan het verschil kan maken. Mengsels met veel componenten geven een hogere kans van slagen dan een mengsel met weinig componenten. Als voorbeeld noemt Felgentreu de TerraLife WarmSeason. In de zomer van 2017 was het erg koel. In dat jaar was de Ethiopische Mosterd prominent aanwezig. In 2018 was het droog en warm. Toen kwam sorghum duidelijk naar voren. In beide jaren was de TerraLife WarmSeason een succes, maar de meest aanwezige plantensoort was verschillend.

DSV zaden Nederland B.V.


Zelder 1

6599 EG Ven-Zelderheide

Telefoon (0485) 55 09 83


Email: info@dsv-zaden.nl