Colofon

Uitgever

GROND! is een uitgave van:

Agri­Media Wageningen, 

Binnenhaven 1, 6709 PD Wageningen

(+31)  0317 46 56 70,  mail@agrimedia.nl

Directie

Frans Visser en Jean-Paul Reparon

Redactie
Gertjan Zevenbergen, Sander Bernaerts
E-mail: gzevenbergen@agrimedia.nl


Vormgeving
Annica de Lange

Advertenties
Frank de Vries, tel. +31 (0)317 46 56 82,

Mirjam Berends, tel. +31 (0)317 46 56 81,

Liane Angelino, tel. +31 (0)317 46 56 79,

Maurits Teunissen van Manen,

tel. +31 (0)317 46 56 88,

advertentie@agrimedia.nl

Verschijningsfrequentie
4 keer per jaar

Initiatiefnemers BETERE BODEM

Partners BETERE BODEM