ACHTERGROND


Bodemvruchtbaarheid verbeteren kan snel

1 plus 1 is 3

Het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) in het Belgische Merelbeke heeft de afgelopen vijftien jaar veel aandacht besteed aan bodemkwaliteit. In veldproeven worden methoden onderzocht die tot doel hebben de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Vaak vinden de onderzoekers op korte termijn al effecten. Bijvoorbeeld door niet-kerende grondbewerking toe te passen en door compost en maaimeststoffen te gebruiken.

Het ILVO doet onderzoek naar zowel gangbare als biologische landbouwsystemen. Momenteel lopen er drie veldproeven waarbij de onderzoekers focussen op duurzaam bodembeheer. Deze zijn gelegen op lichte zandleem. Het onderzoek wordt deels uitgevoerd op de eigen onderzoekslocatie in Merelbeke-Melle. Daar maakt het ILVO ook zelf compost. Het instituut zet ook innovatieve machines in, zoals een roller crimper of strip-till machine.

Onderzoeker bodembeheer en teeltsystemen bij het ILVO, Koen Willekens, merkte dat al na een paar jaar duidelijke effecten. Neem bijvoorbeeld de compostproeven. Door slechts drie keer een dosis van 45 ton per hectare boerderijcompost te strooien (Vegtilco proef 2008-2012 bodembewerking x boerderijcompost) of vier keer een dosis van 20 ton per ha (BOPACT) te geven, steeg het organischestofgehalte van de bodem. Daarnaast verhoogt compost de beschikbaarheid van stikstof. En dat terwijl uit de proeven vooralsnog niet blijkt dat er een risico is op te hoge nitraatresiducijfers.

Niet-kerende grondbewerking

Het toepassen van een niet-kerende grondbewerking heeft een positieve effect op het organischestofgehalte in de bodem. En vaak al snel, zo blijkt uit het onderzoek.

In de toplaag van 0 tot 10 cm werd al na drie jaar een significant hoger koolstofgehalte (organische stof) gevonden. Soms wordt vastgesteld dat het organisch stofgehalte in de 10 tot 30 cm laag daalt, maar in de Vegtilco-proef van ILVO lag het organische stofgehalte in de 10 tot 30 cm laag niet lager dan bij het ploegen in dezelfde laag. Uit dezelfde proeven blijkt dat het gehalte bodemkoolstof in de bouwvoor (0-30 cm) stijgt. En dat in amper drie jaar tijd.

Bij een niet-kerende grondbewerking was in deze proef beduidend meer minerale stikstof in het profiel terug te vinden. Dit is een voordeel. Stikstof die hoog in het profiel zit, wordt beter benut en spoelt minder...

Wat het effect van maaimeststoffen is en waarom een roller crimper niet werkte leest u in de volledige versie van dit online magazine. Vraag uw toegang aan via beterebodem.nl en ontvang de volledige versie en ook de volgende uitgaven van GROND!

Deel deze pagina:

Het onderzoeksinstituut ILVO maakt zijn eigen compost, die op de proefpercelen wordt gebruikt.Het ILVO bouwde zelf een roller crimper. De machine bewerkt de groenbemester agressief. Maar blijft de grond bedekt, dan daalt de opbrengst van de vervolgteelt.


Dr. Ir. Koen Willekens is onderzoeker bodembeheer en teeltsystemen bij het ILVO.

Het ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek) is een Vlaamse onderzoeksinstelling in Merelbeke. Het onderzoek op het ILVO is vaak gericht op de onderbouwing van het beleid. Bij het ILVO werken in allerlei vakgebieden zo’n 600 mensen (Plant, Dier, Technologie en Voeding en Landbouw en Maatschappij). In de laatste 15 jaar investeert ILVO veel in het bodemonderzoek.